Secretariaatsservice Utrecht

MB Secretariaatsservice Utrecht

Accuraat, betrouwbaar, flexibel

Notuleerservice

MB Secretariaatsservice biedt correcte verslaglegging op niveau en levert notulisten in de Randstad. U kunt gebruik maken van de notuleerservice tijdens kantoortijden, 's avonds of in het weekend. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals zorginstellingen, de landbouwwereld, culturele instellingen, de juridische sector, onderwijsinstellingen, gemeenten, ministeries en de zakelijke markt. Onze notulisten met HBO-niveau hebben ruime ervaring in het notuleren van de volgende vergaderingen:

 • Algemene ledenvergaderingen;
 • Bestuursvergaderingen van brancheorganisaties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen;
 • VvE-vergaderingen;
 • Overleggen van medisch specialisten;
 • Projectgroepoverleggen, intervisieoverleggen, klankbordgroepvergaderingen;
 • MT-vergaderingen;
 • Gemeenteraadsvergaderingen; Gemeenteraad in de wijk vergaderingen; Gemeentelijke commissievergaderingen; Commissie Bezwaar- en Beroepschriften bij gemeenten;
 • Hoorzittingen en informatiebijeenkomsten voor belanghebbende organisaties en/of burgers
 • Getuigenverhoren en interviews in strafrechtelijke processen;
 • Ondernemingsraadvergaderingen;
 • Onderzoekscommissies;
 • Functioneringsgesprekken.

Voorafgaand aan de vergadering onvangen wij graag de relevante stukken om te bestuderen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Indien gewenst kan een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt worden. Uw vergadering kan uitgewerkt worden in een woordelijk-, uitgebreid samenvattend- of samenvattend verslag. Wij notuleren uw vergadering met de laptop en nemen de vergadering bij voorkeur op met een voicerecorder. Het uitgewerkte verslag is feitelijk en objectief en heeft de juiste spelling, grammatica en lay-out. U ontvangt het definitieve verslag binnen enkele dagen retour.