Secretariaatsservice Utrecht

MB Secretariaatsservice Utrecht

Accuraat, betrouwbaar, flexibel

Transcriptieservice

MB Secretariaatsservice is gespecialiseerd in het uitwerken van medische, juridische, culturele, zakelijke, politieke en wetenschappelijke geluidsbestanden. Uw Nederlandse of Engelse geluidsbestand wordt snel uitgewerkt met behulp van spraakherkenningssoftware. De uitwerking is accuraat met de juiste spelling en grammatica en layout. Indien gewenst kan een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt worden.

Wij werken de volgende geluidsbestanden uit:    

  • Hoorzittingen;
  • Zienswijzegesprekken;
  • Interviews;
  • Reportages;
  • Speeches;
  • Opgenomen vergaderingen of besprekingen;
  • Functioneringsgesprekken;
  • Zakelijke dictaten zoals gedicteerde brieven, memo's, rapporten, verslagen, onderzoek rrapportages, projectvoorstellen, analyses, offertes, aanbevelingen en financiële verslagen.
  • Juridische dictaten zoals gedicteerde contracten, aktes, processtukken, bezwaar- en beroepsschriften, verweerschriften, verzoekschriften, aansprakelijkstelling, vorderingen en overeenkomsten.
  • Medische dictaten zoals gedicteerde poliklinische- of klinische brieven, operatieverslagen en patiëntverslagen.

Uw geluidsbestand kan worden uitgewerkt in een letterlijk, woordelijk of uitgebreid samenvattend verslag. U kunt uw geluidsbestand veilig versturen via wetransfer.com of dropbox.com. Het definitief uitgewerkte document ontvangt u binnen enkele dagen retour.