Secretariaatsservice Utrecht

MB Secretariaatsservice Utrecht

Accuraat, betrouwbaar, flexibel

Uitwerking 

U kunt uw vergadering op drie manieren laten uitwerken:  

Woordelijk: Elke gemaakte opmerking wordt woord voor woord genoteerd en elke sprekerswissel wordt weergegeven. Herhalingen worden weggelaten en versprekingen worden verwerkt tot een leesbare zin. Bij besprekingen waarin persoonlijke of juridische belangen een rol spelen, weegt vaak elk woord, zoals bij hoorzittingen. 

Uitgebreid samenvattend: U vindt de onderwerpen, standpunten en uitkomsten terug alsmede het verloop en de dynamiek van de vergadering. De ‘sprekerswissels’ en onderbrekingen worden grotendeels in het verslag weergegeven. Op uw verzoek wordt een korte actie- en/of besluitenlijst aan het verslag toegevoegd. 

Samenvattend: De bespreking wordt per agendapunt of thema beknopt vastgelegd. Niet alleen de feiten en uitkomsten worden vastgelegd, maar eventueel ook de (tegengestelde) visies, standpunten of vertegenwoordigde belangen. De focus ligt bij een samenvattend verslag niet op het individu, maar op het besproken onderwerp als geheel. Het verslag biedt inzicht in de argumenten en stellingen die tijdens de bespreking over tafel gaan. Op uw verzoek wordt een korte actie- en/of besluitenlijst aan het verslag toegevoegd.